Hlavným zbierkovým dňom bude v tomto roku streda 24. september. Tohtoročné prípravy ovplyvnila novela Zákona O verejných zbierkach, ktorá vstúpila v platnosť 1. júla 2014. V súčasnosti na Úrade vrcholia organizačné práce na zbierku, zabezpečujú sa pastelky, pokladničky, tričká, letky a plagáty, pracuje sa na tohtoročnej „vizáži“, kontaktujú sa školy a partneri, vybavuje sa propagácia a rôzne povolenia. Aj v tomto roku sa bude dať prispievať darcovskými SMS-správami na č. 820, ktoré v dôsledku novely zákona a tým pádom meškajúceho povolenia ešte nefunguje. Hlavným partnerom tohtoročnej zbierky bude výrobca liečiv – firma NOVARTIS.
Pripravujeme sa aj my v Nitre. V septembrovom Očku prinesieme bližšie informácie samozrejme i s prosbou o pomoc. Nemáte napr. vhodný typ, kam by sa dala umiestniť stacionárna pokladnička po zbierkovom dni?

Zdieľať článok