V súčasnosti dobieha 3. cyklus programu Tyflotaxi, nezabudnite využiť poukážky do 31. 12. 2017.  Radi by sme v ňom pokračovali aj v roku 2018. Musíme však najskôr analyzovať naše finančné možnosti, čo sa môže uskutočniť až po koncoročnej účtovnej závierke a zostavení rozpočtu na rok 2018. Súčasne musíme reagovať aj na problémy pri preprave, s ktorými ste sa viacerí stretli, tzn. musíme prehodnotiť spoluprácu s naším partnerom, prípadne nadviazať inú spoluprácu, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Chápeme, že najpotrebnejšia by bola táto služba počas zimných mesiacov, berme však do úvahy, že ide na Slovensku o ojedinelú službu.

Zdieľať článok