Časopisy ÚNSS v jednom zväzku v 6 číslach za rok prinášajú široké spektrum informácií, ktoré sú dôležité pre každého človeka so zrakovým postihnutím. Dúha je časopis sociálny, Dúhovka kultúrny. V elektronickej verzii a v Braillovom písme sú časopisy zdarma. Pokiaľ chcete, aby Vám vytlačená zväčšeným písmom chodila do poštovej schránky domov, zaplatíte len poštovné vo výške 5,40 €. S objednávkou Vám radi pomôžeme v KS ÚNSS. Objednávku si môžete vybaviť aj sami elektronicky cez objednávací formulár na stránke http://www.unss.sk/aktuality/2017/duha-objednanie-2018.php

Zdieľať článok