Veľkonočný turnaj v Qarde sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 v spoločenskej miestnosti strediska SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17. Registrácia účastníkov je od 9.00 hod., otvorenie turnaja o 10.00 hod.

Turnaj voľne nadväzuje na predchádzajúce ročníky Slovensko-českého turnaja, ktorý bol organizovaný v decembri, ale termín sa neosvedčil.

Účastnícky poplatok (platí i sprievodca), v ktorom sú zahrnuté obed, káva, minerálka a ceny pre víťazov, je 4 € a platí na mieste. Pousilujeme sa vytvoriť ľudové veľkonočné prostredie, pohodu, budeme však nekompromisní v používaní klapiek prakticky nevidiacimi, slabozrakými a vidiacimi hráčmi. Turnaj je otvorený pre hráčov z celého sveta, pokiaľ sa dokážu s nami dorozumieť.

Pripomíname, že Qardo je spoločenská stolová hra pre nevidiacich. Pravidlá hry sú jednoduché. Ide skôr o relaxáciu, ktorá je však veľmi dobrá na precvičenie hmatu a je nositeľom príjemnej atmosféry a dobrej nálady. Preto pripravíme aj stôl pre skupinu začiatočníkov.

Prihlásiť sa môžete do pondelka 1. apríla 2019, a to mailom na adrese hovoriaciweb@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0911 328921. Kontaktná osoba je p. Zbranek, ktorý vám ochotne poskytne ďalšie informácie o turnaji, hre i popis trasy. Požiadavky na nocľah nám nahláste do piatka 15. marca 2019.

Zdieľať článok