V prázdninovom Očku sme Vás pozývali na zábavný turnaj v ruských kolkoch, ktorý sa konal 26. júla. Túto možnosť využilo len 12 našich členov a rodinných príslušníkov. Tí, čo prišli, nebanovali. Boli milo prekvapení, aká je to zábava. Z hry sa rovnako tešili deti i sedemdesiatnici. Dávame teda ešte jednu možnosť a pozývame vás na jesenný turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. októbra o 10.00 v stredisku SINA Nitra na Nedbalovej ul. Okrem najlepších budú v rámci mesiaca úcty k starším odmenení aj najlepší seniori. Môžu prísť aj tí, ktorí sa chcú len pozerať a stretnúť s priateľmi. Keď počasie dovolí, po vyhodnotení si môžeme niečo klobásového ugrilovať, keď nie, tak uvariť. Poživeň si zabezpečíme podľa počtu účastníkov.

Zdieľať článok