Hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka – stredu 24. septembra – máme za sebou. Vo vyše 200 mestách na Slovensku vyšli naši dobrovoľníci v bielych tričkách a ponúkali ľuďom pastelky za 1 €. Bolo tomu tak aj v Nitre, kde do ulíc vyšli desiatky študentov, ale i našich členov. Tento rok bol naším hlavným stanom v meste ozvučený stánok v OC MAX, kde sme ponúkali aj propagačné materiály a spríjemňovali deň okoloidúcim hudbou. Členovia našej ZO s pomocou svojich rodinných príslušníkov rozviezli pastelky a následne zviezli výnosy z 18 škôl v okrese, množstvo škôl v Nitre obehali zase pracovníčky KS ÚNSS. Informáciu z banky o presnom výnose ešte nemáme, ale už teraz môžeme konštatovať, že v kraji sme významne prekročil hranicu 7 tisíc eur. Presné čísla prinesieme až v novembrovom Očku, zverejnené budú 6. októbra v týždenníku My Nitrianske noviny. Celoštátne údaje zase nájdeme na stránke www.bielapastelka.
Do konca roka môžeme zbierať ešte do tzv. stacionárnych pokladničiek. Kde? Tak napr. dcéra manželov Fúskových pani Monika Kukučková umiestni pokladničku vo svojom kaderníctve na Popradskej 8, p. Hrnčárová vo svojom Relax centre, skupina Domovina ju zase umiestnila v Café bare na Martinskej doline. Kto má podobnú možnosť, teda umiestniť pokladničku v nejakom podniku, obchodíku…. u svojho dobrého známeho, ktorý nám je ochotný takto pomôcť, môže nás kontaktovať. Záverom ďakujeme všetkým, ktorí Bielej pastelke akýmkoľvek spôsobom pomohli. Ide o množstvo ľudí aj dobrých skutkov.

Zdieľať článok