V 10. minuloročnom čísle Očka sme Vás informovali, že SINA Nitra na základe zmluvy s ÚPSVaR Nitra  zriadila sprievodcovskú službu. Posledné 3 mesiace sme mali k dispozícii len jednu dobrovoľníčku Gabiku Mancírovú, ktorú si mnohí z Vás obľúbili. Sprievodcovstvo sme ale mohli poskytovať len v obmedzenom rozsahu. Od 1. februára by sme mali uzatvoriť dohody s ďalšími dvomi dobrovoľníčkami, čím by sa „kapacita“  služby mala zvýšiť. O sprievodcovskú službu môže požiadať NS držiteľ preukazu ŤZP s č.p. a to aj poberateľ príspevku na osobnú asistenciu. Sprievodcovská služba je bezplatná, jej celková časová kapacita je 16 až 20 hodín za týždeň. Sprievodcovskú službu je treba si objednať najneskôr 2 dni pred termínom požadovaného sprievodu na tel. 0911 328921 – p. Zbranek.

Zdieľať článok