15.október – Svetový deň bielej palice si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. V tomto roku sa do akcie zapojíme v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali  a Topoľčanoch.

Na základe požiadavky viacerých členov, budeme aj v tomto roku objednávať kalendáre z SKN v Levoči:

  1. Kalendár stolový so zväčšeným písmom = 2,– €
  2. Kalendár stolový kombinovaný – zväčšené a Braillovo písmo = 2,50 €
  3. Kalendár nástenný kombinovaný s reliéfnymi obrázkami = 4,– €.

Kalendáre si môžete objednať do 25.10.2018 u Eriky Šodorovej na 0911 636421, vyzdvihnúť si ich môžete 1.12. na krajskej Akadémii v Nitre, po tomto termíne na KS v Nitre počas stránkových dní.

Uplynulo už vyše 10 rokov od doby, kedy sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov tvorivých krúžkov ÚNSS. Vďaka projektu neziskovej organizácie SINA Nitra realizovaného s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja organizujeme obdobné stretnutie v Nitre v dňoch 29. 11. až 1. 12. 2018 pod názvom „Vianočná poetika z našich rúk“. Cieľom projektu je stretnutie členov krúžkov ručných prác ÚNSS, vzájomná výmena tvorivých nápadov a postupov ručných prác vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím. Kapacita projektu je 30 účastníkov. Za každú ZO ÚNSS sa môžu zúčastniť 2–3 členovia. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, kontaktujte predsedu svojej ZO, u ktorého tiež nájdete podrobný program aktivít.

QARDO – 11.8. sa u nás zišlo 16 duší, túžiacich po zábave, po milej spoločnosti, po skvelej atmosfére. Presne toto ponúkla spomínaná sobota. Bolo že to rozruchu pri hre qarda, nadšený pokrik sa niesol z dvora od kolkov, keď padla deviatka, smiechu a dobrej nálade nebolo konca-kraja.

Na memoriáli Zlatky Bielickej 7. júla sa stretlo 68 účastníkov. Privítali sme aj Zlatkinho syna Ivana s manželkou. V sprievode svojej pani a členov ÚR ÚNSS Vladimíra Cintulu a Dušany Blaškovej sa zúčastnil aj predseda ÚNSS pán Branislav Mamojka, medzinárodný punc akcii dodala 12-členná výprava zrakovo postihnutých turistov z Olomouca.

Výročná členská schôdza ZO ÚNSS Nitra, ktorá sa konala 28. apríla 2018, väčšinou hlasov – 50 zo 79 – rozhodla, o zvýšení členského v ZO Nitra z 5,– na 10,– €. Dôvodom je, že členské príspevky predstavovali len 15% našich príjmov, z čoho už sa nedá zaplatiť ani členská schôdza, pričom ZO dotuje prakticky všetky ďalšie akcie.

O rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince v dňoch 4.-10. novembra 2018 ste prejavili veľký záujem a počet rezervovaných miest máme už naplnený. V prípade, že sa nám ešte niekto prihlási, budeme ho evidovať ako náhradníka. Náhradníci sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej 0911328922.