Máme za sebou hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka, ktorým bol piatok 21. september 2018. Na celom Slovensku sme v tento deň vyzbierali 131 139,62 €. Najvyšší výnos bol tradične v Prešovskom kraji, kde presiahol sumu 24 tisíc eur.

15.novembra o 8:30 hod. sa v priestoroch SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17 uskutoční beseda s asistentkou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pani Valériou Domarackou na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“.

Na pobyt v hoteli Jantár sa prihlásilo k dnešnému dňu 37 záujemcov. Ponúkame ešte niekoľko posledných voľných miest. Pobyt sa koná v dňoch 4. až 10. novembra. S plnou penziou, 10 procedúrami a voľným vstupom do bazéna stojí 171,- €. Osobitný autobus pôjde z Nitry a cestou môžu pristúpiť účastníci v Zlatých Moravciach a Leviciach. Bližšie informácie u Oľgy Držíkovej 0911328922.

15.október – Svetový deň bielej palice si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. V tomto roku sa do akcie zapojíme v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali  a Topoľčanoch.