Pobyt v Grécku (Očko č.4) sme pre krátkosť termínu a malý záujem museli zrušiť. Niektorí sa vyjadrili, že by išli letecky, niekde na juh na jeseň, kedy sú zájazdy lacné. Dajte tip, kontaktuje nás na 0911 328921 p. Zbranek.

A to takú, ktorú zapríčinilo vaše nevidenie či slabozrakosť. V časopise Dúhovka (v jednom zväzku s Dúhou) prebieha súťaž, do ktorej môžete poslať svoj príspevok a tiež zahlasovať o ten najvtipnejší. V 2. čísle Dúhovky je uverejnených prvých 5 príhod – ako hovoríme „Slepeckých trapasov“. Vylosovaný hlasujúci získa cenu. Hlasovať alebo posielať môžete mailom na adresu duha@unss.sk alebo písomne na adresu: ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.

Naši kolegovia z Komunitného centra na Nedbalovej sa prihlásili do súťaže vypísanej Mestom Nitra pod názvom Mením moje mesto, s projektom zameraným na revitalizáciu záhrady Komunitného centra – teda tej, ktorú užívame aj my.

Európska únia nevidiacich, spoločnosť Onkyo Corporation a Braille Mainichi sa nedali ani tento rok zahanbiť, tak sa nedajme ani my. Svoje texty v rozsahu 1000 slov (s toleranciou +/– 100 slov) nám môžete poslať najneskôr do 8. júna e-mailom na ostruziar@unss.sk alebo poštou na Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke ÚNSS.

Na KS ÚNSS v Nitre si po dohode s pracovníčkami môžete odskúšať novú elektronickú čítaciu prenosnú lupu Compact 6 HD s hlasovým výstupom. Je to jediná prenosná po slovensky hovoriaca lupa.

A to na medzinárodný turnaj v Qarde. Uskutoční sa v sobotu 23. júna. Hláste sa do 25. mája na tel. 0911 328921 p. Zbranek, tu sa dozviete aj podrobnosti o organizačnom zabezpečení cesty – nocľah, strava apod. Už máme troch prihlásených z Levoče, dúfame, že sa Nitrančania, ale aj ďalší pridajú.

V sobotu 12. mája o 10:00 hod. sa v stredisku SINA Nitra uskutoční stretnutie s Qardom. Odtiaľ sa presunieme na Míľu pre mamu autobusom MHD č.6 s odchodom 14:32 hod. zo zastávky Nedbalova.