Členovia ZO Nitra si môžu uhradiť členské príspevky z minulého roka vo výške 5€ a príspevok na rok 2019 vo výške 10 € na každej akcii, ktorú organizujeme, príp. v iné dni po telefonickej dohode s p. Držíkovou – 0911328922.

Nie živého, ale pokladničku s maketou, ktorú spravujeme v rámci verejnej zbierky 4-nohé oči a to z divadla Andreja Bagara do bistra Bearded Brothers (U bradatých bratov) na Nábr. Mládeže v Nitre.

„Be My Eyes“ je bezplatná aplikácia spájajúca nevidiacich a slabozrakých ľudí s dobrovoľníkmi, ktorí chcú pomáhať. Stávajú sa tak ich očami, keď potrebujú pomôcť s navigáciou každodenného života.

Pre tento účel zriadila ÚNSS Fond individuálneho darcovstva ako jeden z fondov verejnej zbierky Biela pastelka, ktorý je určený výhradne pre tento účel, čiže len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR).

V piatok 15. marca o 13:30 hod. privítame v našom stredisku na Nedbalovej ul. dámy z očnej optiky Focus na Štefánikovej ul. v Nitre. Porozprávajú nám niečo o ochrane a údržbe okuliarov, o čistiacich prostriedkoch k tomu určených, o akciách tejto Slovenskej očnej optiky a dokonca sa môžete objednať na vyšetrenie u nám dobre známeho pána doktora Marka, ktorý v tejto optike ordinuje.

Kto a kde? Naši tanečníci v skupine Očko. Kto má záujem, môže sa pridať, radi Vás medzi sebou privítajú. Bližšie informácie o termínoch cvičení a tréningoch Vám poskytne p. Prokopová na 0903 143 898.

Qarďáci Vás pozývajú v sobotu 9. marca o 10:00 h. do strediska SINA Nitra n.o., kde bude – ako vždy – dobrá nálada. Keď sa slnko rozohreje, dáme si aj ruské kolky.

Pripomíname, že hodnotiacu členskú schôdzu ZO ÚNSS Nitra spojenú s posedením ku Dňu matiek pripravujeme na sobotu 27. apríla v reštaurácii Olympia na Tr. A. Hlinku. Pozvánka Vám príde s aprílovým očkom. Program však treba pripraviť už teraz.

Hotelov na Jadrane je množstvo a luxusnejších. Ale delegátka Alenka Sitárová, ktorá je po celú dobu pobytu s nami, vybaví a zariadi všetko, čo potrebujeme – tá je len jedna. Našim záujemcom o dovolenku v Crikvenici – Vila Niko – ponúkame v tomto roku termín od 7. júna do 16. júna 2019 v cene 260 € (doprava, ubytovanie na 7 nocí a plná penzia). A na pláž je to naozaj len pár krokov. Bližšie informácie a prihlášky u p. Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922.