Na memoriáli Zlatky Bielickej 7. júla sa stretlo 68 účastníkov. Privítali sme aj Zlatkinho syna Ivana s manželkou. V sprievode svojej pani a členov ÚR ÚNSS Vladimíra Cintulu a Dušany Blaškovej sa zúčastnil aj predseda ÚNSS pán Branislav Mamojka, medzinárodný punc akcii dodala 12-členná výprava zrakovo postihnutých turistov z Olomouca.

Výročná členská schôdza ZO ÚNSS Nitra, ktorá sa konala 28. apríla 2018, väčšinou hlasov – 50 zo 79 – rozhodla, o zvýšení členského v ZO Nitra z 5,– na 10,– €. Dôvodom je, že členské príspevky predstavovali len 15% našich príjmov, z čoho už sa nedá zaplatiť ani členská schôdza, pričom ZO dotuje prakticky všetky ďalšie akcie.

O rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince v dňoch 4.-10. novembra 2018 ste prejavili veľký záujem a počet rezervovaných miest máme už naplnený. V prípade, že sa nám ešte niekto prihlási, budeme ho evidovať ako náhradníka. Náhradníci sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej 0911328922.

V júnovom čísle Očka sme zverejnili upútavku na návštevu Valašskej olympiády, ktorá sa uskutoční v piatok 17. augusta v Lhotke nad Bečvou na Morave. Na olympiádu pocestujeme mikrobusom už vo štvrtok 16. augusta o 9:00 hod. od areálu Železničnej stanice v Nitre.

19. mája 2018 sa v SINA Nitra n.o. uskutočnilo Krajské zhromaždenie ÚNSS za účasti 19 delegátov z 8 ZO ÚNSS Nitrianskeho kraja. Okrem správ o činnosti a hospodárení za posledné dva roky, plánu činnosti delegáti zvolili aj novú 11 člennú krajskú radu a 5 člennú Krajskú kontrolnú komisiu.

ÚNSS pripravuje vyhlásenie 15. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2018 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.