so želaním najmä pevného zdravia. Ochorení stále pribúda, aj my sa učíme s pandémiou žiť, lepšie povedané existovať. Menia sa postoje zodpovedných, takže presne nevieme čo môžeme a čo nemôžeme. Nechceme žiť ináč ako zvyšok spoločnosti, tak sa stretávame v menších skupinkách v režime OP+. Dúfajme, že s príchodom jari svitne aj na lepšie časy a my budeme môcť  pre vás zorganizovať nejaké pekné akcie.

Každý z nás sa už v nejakej forme stretol so syntézou reči. Kým kedysi sme si mohli byť istí, že počúvame umelý hlas, dnes sú už rozdiely nepatrné a čoskoro bude naozaj náročné rozoznať skutočného človeka od hlasu generovaného počítačom.

Vypočujte si náš podcast venovaný syntéze reči. Celý text aj s ukážkami a ďalšími zaujímavými odkazmi nájdete nižšie v článku.

Uložiť na skrine krabice alebo iné predmety, nie je až tak veľký problém, ale 15 nafúknutých fit lôpt, to už problém je. Padajú, gúľajú sa, padajú a gúľajú sa. Miesta nemáme nazvyš, tak Laco Fúska vymyslel a s pomocou Petra Bujnu vyhotovil systém dreveného zábradlia tak, že lopty ostanú namieste, ako na výstave. Ďakujeme. A môžeme cvičiť.

 

Máme za sebou 24. september, hlavný deň našej 20 ročnej verejnej zbierky. Táto doba zbierkam príliš nepraje, Biela pastelka si však vytvorila dobré meno, verejnosť ju dobre pozná a v školách sa na ňu deti tešia. Tieto okolnosti prispeli k tomu, že na účte zbierky bolo v čase uzávierky Očka 162 604 €. V Nitrianskom kraji sme dosiahli výnos 21 347,86 €, v okrese Nitra naša ZO spoločne s KS ÚNSS vyzbierali 10 167,87 €, v okrese Topoľčany, kde naša ZO tiež zbierku organizuje, to bola suma 2 235,92 €. Rekordnú sumu v jednej pokladničke 974,18 € dosiahli naše členky T. Uharčeková a I. Zbranková so svojimi asistentkami E.Švejdíkovou a I. Vargovou vo FN Nitra. Naše poďakovanie za obetavú prácu a príspevky patrí všetkým dobrovoľníkom a darcom. Menovite uvádzame našich členov, ktorí dali k dispozícii svoje kone pod kapotou a rozviezli zbierku do 42 škôl – Lacovi Fúskovi, Věre Blahovej, manž. Smatanovým, Eve Hrnčárovej, Mariánovi Benadovi, Erike Šodorovej a Petrovi Bujnovi, ktorý roznášal po dedinách bez auta. Osobitné poďakovanie patrí Oľge Držíkovej, ktorá okrem rozvozu a organizácie zbierky v Topoľčanoch pre našu ZO všetko pripravila –  do igelitiek nabalila pokladničky, pastelky, letáky, povolenia, plagáty, diplomy, tričká – celkom 53 balíčkov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Nitra hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri organizovaní Memoriálu Zlatky Bielickej, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. júla 2021 v priestoroch SINA Nitra n.o., Nedbalova 17, Nitra (budova Komunitné centrum) a priľahlých exteriéroch. Čas výkonu dobrovoľníckej činnosti 9:30 až 16:00, po dohode i v kratšom čase.

Charakter akcie:

Ide o športový deň s disciplínami prevažne zábavnými. Účastníci budú ľudia so zrakovým postihnutím, ich rodinní príslušníci a priatelia. Špecifikom je, že disciplíny až na jednu výnimku všetci absolvujú naslepo s klapkami na očiach. Súťažiť môžu i službu konajúci dobrovoľníci. Akcia je bez vekového limitu, prevažovať budú ale seniori, predpokladáme účasť 50 až 70 osôb vrátane cca 20 dobrovoľníkov.

Beseda, seminár alebo ako sa dnes hovorí workshop. Budeme mať možnosť naučiť sa Ako si navodiť veselú myseľ a pozitívne vnímanie sveta okolo nás. Sú na to rôzne finesy, nestačí len vtipy rozprávať, ale aj tie môžu byť. Čo všetko sa dá v tomto smere vykonať, nám v piatok 25. júna v našej spoločenskej miestnosti povie inštruktor Jogy smiechu Ľubor Foltán. Nezľaknite sa! Nejde o žiadne telocvičné týranie tela, jogu smiechu môže „cvičiť“ aj človek nepohyblivý. „Nesmejeme sa, pretože sme šťastní, ale sme šťastní, pretože sa smejeme.“  Kto už chce teraz vedieť viac, môže si pozrieť stránku www.jogasmiechu.sk. Začíname o 15:30 hod.na Nedbalovej 17.

V sobotu 31. júla 2021 navštívime Drotárske múzeum v Dlhom poli (okres Čadca), ktoré vybudoval prakticky nevidiaci majster ľudovej umeleckej výroby Juraj Šerík – známy autor drôteného srdca pre Slovensko. Prezrieme si nielen historickú drotársku dielňu a izbu drotárstva, ale môžeme si nakúpiť unikátne drôtené výrobky vrátane pozlátených i postriebrených šperkov. Juraj Šerík sa bude v ten deň venovať len nám. V Dlhom poli navštívime aj farmu Maroša Medvedíka, kde si zase prídu na svoje milovníci bryndze, žinčice a ovčích i kozích syrov. Na dobrý obed si tiež čas nájdeme. Cena zájazdu je 10,- €. Prihlásiť sa môžete na t. 0911 328922 – p. Držíková, alebo na Memoriáli Zlatky Bielickej, kedy si dohodnete aj úhradu zájazdu vopred.

Od 1. januára 2022 bude limit spoluúčasti doplatkov na lieky pre držiteľov preukazu ŤZP, invalidných a starobných  dôchodcov, ak neprekročia stanovenú hranicu príjmu,  vo výške 0 eur. Preložené do bežnej reči to znamená,  že títo ľudia nebudú doplácať za lieky, pokiaľ súčet  ich príjmov zo závislej činnosti (mzdy a iné zárobky) a suma poberaného starobného alebo invalidného dôchodku v príslušnom kvartáli neprevýši sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy v SR.

  1. mája nás navždy opustil pán Emil Orel len pár mesiacov po odchode svojej ženy Estery. Posledné roky života trávili spolu v DSS na Železničiarskej ul. V Nitre. Pod jeho vedením sa konali rekondičné pobyty v Kremnici, zabezpečoval prezencie na našich členských schôdzach, niekoľko rokov zasielal v mene organizácie blahoželania našim jubilantom. Aktívne sa zúčastňoval na Bielej pastelke. Na svet sa pozeral s úsmevom. Mal zbierku vtipov a rôznych žartov, vystrihoval si ich z novín a nimi obohacoval naše stretnutia.    „Emil, nezabudneme na Teba, česť Tvojej pamiatke.“