Máme za sebou hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka, ktorým bol piatok 21. september 2018. Na celom Slovensku sme v tento deň vyzbierali 131 139,62 €. Najvyšší výnos bol tradične v Prešovskom kraji, kde presiahol sumu 24 tisíc eur.

15.novembra o 8:30 hod. sa v priestoroch SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17 uskutoční beseda s asistentkou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pani Valériou Domarackou na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“.

Na pobyt v hoteli Jantár sa prihlásilo k dnešnému dňu 37 záujemcov. Ponúkame ešte niekoľko posledných voľných miest. Pobyt sa koná v dňoch 4. až 10. novembra. S plnou penziou, 10 procedúrami a voľným vstupom do bazéna stojí 171,- €. Osobitný autobus pôjde z Nitry a cestou môžu pristúpiť účastníci v Zlatých Moravciach a Leviciach. Bližšie informácie u Oľgy Držíkovej 0911328922.

15.október – Svetový deň bielej palice si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. V tomto roku sa do akcie zapojíme v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali  a Topoľčanoch.

Na základe požiadavky viacerých členov, budeme aj v tomto roku objednávať kalendáre z SKN v Levoči:

  1. Kalendár stolový so zväčšeným písmom = 2,– €
  2. Kalendár stolový kombinovaný – zväčšené a Braillovo písmo = 2,50 €
  3. Kalendár nástenný kombinovaný s reliéfnymi obrázkami = 4,– €.

Kalendáre si môžete objednať do 25.10.2018 u Eriky Šodorovej na 0911 636421, vyzdvihnúť si ich môžete 1.12. na krajskej Akadémii v Nitre, po tomto termíne na KS v Nitre počas stránkových dní.

Uplynulo už vyše 10 rokov od doby, kedy sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov tvorivých krúžkov ÚNSS. Vďaka projektu neziskovej organizácie SINA Nitra realizovaného s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja organizujeme obdobné stretnutie v Nitre v dňoch 29. 11. až 1. 12. 2018 pod názvom „Vianočná poetika z našich rúk“. Cieľom projektu je stretnutie členov krúžkov ručných prác ÚNSS, vzájomná výmena tvorivých nápadov a postupov ručných prác vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím. Kapacita projektu je 30 účastníkov. Za každú ZO ÚNSS sa môžu zúčastniť 2–3 členovia. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, kontaktujte predsedu svojej ZO, u ktorého tiež nájdete podrobný program aktivít.

QARDO – 11.8. sa u nás zišlo 16 duší, túžiacich po zábave, po milej spoločnosti, po skvelej atmosfére. Presne toto ponúkla spomínaná sobota. Bolo že to rozruchu pri hre qarda, nadšený pokrik sa niesol z dvora od kolkov, keď padla deviatka, smiechu a dobrej nálade nebolo konca-kraja.