1. júla t.r. ukončila pracovný pomer v KS ÚNSS Nitra Mgr. Renáta Kováčová. Na jej miesto nastúpila Mgr. Lenka Nováková. Na tomto mieste uvádzame služobné telefónne čísla pracovníčok strediska:

Mgr. Petra Ajdariová (vedúca) – 0905 469649,

Mgr. Erika Šodorová – 0911 636421,

Mgr. Lenka Nováková – 0949 272205.

V platnosti ostáva aj číslo pevne linky 037/7418 115.

Zdieľať článok