Hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka – streda 24. september 2014 – sa nezadržateľne blíži. Prinášame vám aktuálne informácie o jej príprave a realizácii.

Verejnosť bude môcť v hlavný deň zbierky venovať ľubovoľný príspevok do zapečatených pokladničiek dobrovoľníkov, ktorí ľudí odmenia spinkou v tvare pastelky. U všetkých mobilných operátorov bude v prevádzke skrátené číslo 820, ktoré umožní poslať príspevok v hodnote 2 eurá formou SMS s ľubovoľným textom. Pre bankový vklad je zriadený špeciálny účet zbierky číslo 4030016212/3100.

Zbierku z pozície generálneho partnera opäť podporuje firma Novartis Pharmaceuticals. Hlavnými partnermi sú RTVS, Model Obaly a Visualcom. Do zbierky sa zapája trojica mobilných operátorov Orange, O2, Telekom, strategickým partnerom je spoločnosť Starmedia Co. Biela pastelka našla v tomto roku záujem o spoluprácu u 9 mediálnych partnerov a rovnako 9 spoločností ju podporí z pozície partner zbierky.

Aj tento rok sme vďaka spolupráci s obchodnými reťazcami získali povolenia na výkon zbierky od spoločností BILLA, Lidl, Tesco. Zbierku budú naši dobrovoľníci môcť vykonávať aj v mnohých obchodných centrách. Vo viacerých z nich bude propagácia Bielej pastelky podporená vysielaním oficiálneho audio či videospotu. Partnerom verejnej zbierky v roku 2014 je o.i. spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, vďaka čomu bude zbierka propagovaná a realizovaná na niekoľkých desiatkach železničných staníc po celom Slovensku.

Témou verejnej zbierky v roku 2014 je Braillovo písmo, čo sa odrazí v propagačnej kampani, ktorej hlavná fáza bude prebiehať od 10. do 24. septembra. Základom kampane sú už tradične spoty vysielané Slovenskou televíziou a rozhlasom, ktoré posilní propagácia v ďalších celoslovenských médiách.

Biela pastelka by sa vo väčšej miere mala prezentovať na najpopulárnejšej sociálnej sieti Facebook, kde pripravujeme spustenie aplikácie propagujúcej Braillovo písmo a samotnú zbierku. Užívatelia siete budú mať možnosť preložiť svoje meno do Braillovho písma a takto ho zobraziť a podeliť sa oň s kamarátmi. Pre účasť v tejto aktivite chceme získať niektoré známe slovenské osobnosti.

V Nitrianskom kraji nájdeme propagáciu v týždenníkoch  Pardon, ,nájdeme ju v autobusoch Arriva, TV Nitrička, spoty si vypočujeme i v Rádiu MAX, na web stránkach (mesto Nitra, EFFETA, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, HBK Nitriansky rytieri, Penzión Hoffer).

V Nitre v tomto roku pripravujeme hneď 2 stánky. Z dôvodu iných podujatí v OC Mlyny tu budeme mať len malý stánok. Ten hlavný bude v tomto roku v OC Max. Prosíme členov, ktorí nám chcú akýmkoľvek spôsobom pomôcť (na ulici, v stánku alebo doručením pokladničiek do škôl, umiestnením pokladničky v nejakej firme alebo obchode), nech sa prihlásia u pracovníčky KS ÚNSS Mgr. Eriky Šodorovej na tel. 0911 636421.

Pripomíname, že ÚR ÚNSS v júni rozhodla o podiele 25% z hrubého výnosu  pokladničky pre organizačnú zložku, ktorá je jej majiteľom.

Ďalšie informácie o zbierke priebežne zverejňujeme na jej oficiálnej web stránke www.bielapastelka.sk, ako aj na Facebooku Bielej pastelky.

Zdieľať článok