Táto fotografická súťaž, ktorá sa časovo prekrýva z Cestou svetla, má síce voľné témy, ale je určená iba pre ľudí so zrakovým postihnutím zo štátov Vyšehradskej štvorky.

Organizátorom súťaže je LIONS CLUB INTERNATIONAL, DISTRIKT 122, klub Banská Bystrica. Bližšie informácie nájdete na stránke www.lci-d122.org/nevidim-fotim-v4.

Kontakt na koordinátora: Ján Miškovič, MIŠIAK ŠPORT s.r.o. Mičinská cesta 4, 97401 Banská Bystrica, e-mail: misiak@misiak.sk.

Zdieľať článok