Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje trinásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2016 na adresu organizátora doručí Prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. čierno-biela fotografia
  2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môže poslať maximálne 8 fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí. Bližšie informácie a prihlášky na stránke www.unss.sk  Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

mksr

Zdieľať článok