Porota ÚNSS vyhodnotila národné kolo súťaže braillovských esejí 2014. Zúčastnilo sa jej 5 autorov a členovia ZO Nitra sa v nej nestratili. Iveta Zbranková získala 3. miesto a Josef Zbranek sa stal víťazom. Porota súčasne rozhodla, že všetkých 5 esejí bude po preklade do angličtiny zaslaných do európskeho kola súťaže.

Zdieľať článok