Oslava Dňa matiek 8. mája prebehla s rekordnou účasťou 82 prítomných a napriek občasným vypätým situáciám organizátorov odchádzali účastníci spokojní. Prispela k tomu aj návšteva členov ZO ÚNSS Hlohovec, s ktorou chceme nadviazať spoluprácu a mali by sme sa s nimi stretnúť na ich podujatí v šintavskom autokempe. Úspešne prebehlo i Krajské zhromaždenie ÚNSS v sobotu 17. mája. Do Krajskej rady boli zvolení 3 členovia ZO Nitra a to p. Bielická, p. Zbranek a p. Hrnčárová, ktorá bola zvolená aj do funkcie 2. podpredsed- níčky. Do Krajskej kontrolnej komisie boli zvolené zo ZO Nitra p. Holečková a p. Šodorová, ktorá sa opäť stala jej predsedníčkou. Tanečný krúžok Očko stihol v ten večer ešte vystúpiť v športovej hale na akcii Nitriansky zvonček. Zaujímavé boli cestovateľské raňajky v pondelok 19. mája. O republikách bývalej ZSSR sme kedysi počúvali veľa, avšak len to, ako sa tam úspešne buduje socializmus. Teraz sme sa o Uzbekistane a Kirgizsku dozvedeli ďaleko viac – aký je život v týchto odlišných krajinách. Nezaháľali ani Radka a Radosť, ktorá v poslednom májovom týždni potešila svojimi vystúpeniami seniorov v DSS na Železničiarskej a Považskej.

Zdieľať článok