15.október – Svetový deň bielej palice si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. V tomto roku sa do akcie zapojíme v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali  a Topoľčanoch.

Zdieľať článok