Vo štvrtok 29. januára t.r. sa v nitrianskej synagóge uskutočnilo oceňovanie dobrovoľníkov mesta Nitry za rok 2014 Srdce na dlani. Akciu organizovalo v spolupráci s naším mestom Nitrianske centrum dobrovoľníkov. Pamätné listy udelené za nomináciu si odniesli naše členky Oľga Fúsková, Terézia Uharčeková a Jana Hrnčárová. Podmienky vyhodnotenia boli v tomto roku náročnejšie v tom, že v každej kategórii bolo udelené len jedno srdce. Za dlhodobú pomoc organizácii si ju odniesla naša pokladníčka a vedúca krúžku scénického tanca Očko Mgr. Eva Prokopová. Všetkým našim členkám blahoželáme.

Zdieľať článok