Fotografiou z 9. februára t.r., kedy hudobné oddelenie knižnice pripravilo pre členov ÚNSS pásmo pri príležitosti 75. narodenín Milana Lasicu, vás pozývame na Hudobno-slovné pásmo Na počiatku bolo slovo, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. marca o 15.00 v krajskej knižnici K. Kmeťka na ul. Fraňa Mojtu v Nitre.

Na programe bude prednes poézie a prózy členov ÚNSS spojený s vlastnou tvorbou hudobníka Petra Zbraneka. Pani Brezovská z knižnice už niektorých našich členov oslovila, kto chce však prezentovať svoju tvorbu alebo niečo predniesť, môže sa u nej alebo u nás prihlásiť.

Krajská knižnica K. Kmeťka nás pozýva

Zdieľať článok