V marci a apríli sa vo všetkých základných organizáciách ÚNSS uskutočnia Hodnotiace členské schôdze, na ktoré každému členovi jeho materská ZO pošle pozvánku. Uvádzame prehľad schôdzí v Nitrianskom kraji, podľa informácií, ktoré boli v čase uzávierky Očka k dispozícii:

ZO Topoľčany – 27. marec, 14.00 h., obvodný Úrad Topoľčany
ZO Šahy – 4. apríl, Klub dôchodcov, ul. Janka Kráľa, 5
ZO Šaľa – 7. apríl – miesto a čas bude v pozvánke
ZO Zlaté Moravce – 10. apríl, 11:00 h., Denné centrum, Mojmírova 6
ZO Levice – 25. apríl, 14.00 h., jedáleň Slovenského červeného kríža, Poľná 6
ZO Nitra – 29. apríl, 9.30 h., reštaurácia Olympia Tr. Andreja Hlinku, Schôdza bude spojená so slávnostným posedením ku Dňu matiek.

ZO Komárno a Nové Zámky plánujú členské schôdze na polovicu apríla, presné informácie uvedú v pozvánkach.

Zdieľať článok