Európska únia nevidiacich, spoločnosť Onkyo Corporation a Braille Mainichi sa nedali ani tento rok zahanbiť, tak sa nedajme ani my. Svoje texty v rozsahu 1000 slov (s toleranciou +/– 100 slov) nám môžete poslať najneskôr do 8. júna e-mailom na ostruziar@unss.sk alebo poštou na Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke ÚNSS.

Zdieľať článok