Hudobno-literárno-filmové doobedie ku knihe a filmu Anton Strholec sa uskutoční v stredu 12. apríla o 10:00 hod. Hosťom bude Alena Čermáková. Druhá pozvánka je na besedu s autorkou historických románov Tatianou Mackovou, uskutoční sa v stredu 26. apríla o 16:30 hod.

Zdieľať článok