Od 1. júna sa k nám vracia bývalá riaditeľka SINA Nitra Mgr. Erika Šodorová, aj keď nie na svoju pôvodnú pozíciu, ale stáva sociálnou pracovníčkou Krajského strediska ÚNSS Nitra, ktoré už bude pracovať v trojčlennej zostave magisteriek P. Ajdariová, R. Kováčová a E. Šodorová. Mohlo sa tak stať vďaka zvýšeniu príspevku pre ÚNSS zo strany VÚC Nitra.

Zdieľať článok