V predchádzajúcich číslach Očka sme Vás informovali o projekte „Blind Friendly Interior“ podporeného nadáciou NATO Charity Bazaar Brusel, v rámci ktorého vymeníme vybavenie spoločenskej miestnosti a zriadime stálu expozíciu miniatúr. V stredisku už máme 8 nových stolov a skríň. Pripravujeme inštaláciu novej kuchynskej linky a keď to vyjde, aj nových WC. Tiež čakáme na dodávku zmenšeniny Oravského hradu z firmy Betexa Brno a 6 ďalších stavieb zo Združenia Jurkovičov svet. Uvedenie do života pripravujeme na piatok 4. júla. V tejto súvislosti si dovoľujeme poprosiť tých z Vás čo vládzu, na brigádu – umývanie okien a nábytku, ktorá sa uskutoční v týždni od 30. júna. Termín spresníme každému, kto svoju pomoc ponúkne na tel. 0911 328 921 p. Zbranek. Držanie palcov je stále vecou potrebnou.

SINA Nitra sa zapojila do projektu Dobrovoľníctvo pre všetkých, z ktorého nám vyplýva záväzok prijať 5 dobrovoľníkov so zdravotným postihnutím vo veku od 20 do 30 rokov. Pokiaľ nám viete niekoho odporučiť, budeme radi. Išlo by o práce v rozsahu 5 hodín týždne v trvaní 2 mesiacov. Dobrovoľníctvo je síce práca bez nároku na odmenu, ale môže mať pozitívny vplyv na uplatnení sa na trhu práce.

Zdieľať článok