Od 1. januára 2016 sa zmenil postup pri registrácii osobného motorového vozidla oslobodeného od úhrady diaľničných poplatkov pre držiteľov parkovacieho preukazu.
Manuál, ako pri registrácii postupovať bude uverejnený na webe www.unss.sk v sekcii „Poradňa“.

Zdieľať článok