KKKK pripravuje pre členov ÚNSS a verejnosť na 22.4.2015 o 17.hod.   Martin Rajec – autorská beseda so spisovateľom, moderátorom, cestovateľom a zahraničným spravodajcom.

KKKK podaruje záujemcom zvukové knihy nahrané na magnetofónových kazetách. Zoznam titulov je k dispozícii na KS ÚNSS počas klientských dní každý pondelok v čase od 8:00 do 12:00 hod., každý štvrtok v čase od 8:00 do 15:00 hod. príp. iné dni len po telefonickej dohode 0911636421 Mgr. Erika Šodorová.

KKKK vo svojom hudobnom oddelení požičiava bezplatne členom ÚNSS a ŤZP občanom zvukové knihy na MP3 nosičoch vrátane využitia služby digitálnej knižnice.

Zdieľať článok