Keď sme sa na VČS pri čítaní plánu práce na rok 2016 zmienili, že pre malý záujem sme museli zrušiť zájazd na zámok Schloss Hof, pretože účastnícky poplatok bol pre väčšinu našich členov zrejme vysoký, pán primátor nám dal veľkorysú ponuku, že nám tento zájazd celý zaplatí. Na základe tejto ponuky sa zájazd ihneď zaplnil. V čase uzávierky Očka boli ešte 3 voľné miesta, odberatelia elektronického Očka sa možno stihnú o tieto miesta uchádzať a to u p. Držíkovej na tel. 0911 328922. Ďalšou ponukou, na ktorú budeme vďačne reagovať je umiestnenie pokladničky  s maketou Vodiaceho psa verejnej zbierky 4-nohé oči v klientskom centre Mestského úradu v Nitre. Mnoho otázok vznesených na pána primátora sa týkalo odstraňovania architektonických bariér v meste Nitra. Máme signály, že vo viacerých záležitostiach sa začalo konať, o čom Vás budeme v budúcnosti informovať.

Zdieľať článok