V našom stánku v OC Centro si budete môcť od 10:00 hod. do 17:00 hod. vyskúšať optické a kompenzačné pomôcky, spoločenské hry pre nevidiacich, prejsť trasu s bielou palicou a s klapkami na očiach.
V meste sa budú naši dobrovoľníci s pokladničkami a pastelkami pohybovať na frekventovaných miestach, žiaci a študenti budú „pastelkovať“ vo svojich školách.
Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľníci, či už v stánku, alebo v predajnom tíme v uliciach, hláste sa na Krajskom stredisku (Mgr. Petra Ajdariová – tel. 0905469649).
Uvítame aj pomoc dopravy pasteliek do škôl v obciach v okrese Nitra a zabezpečenie umiestnenia stacionárnej pokladničky vo firme, či v obchode do decembra t.r. alebo aj na kratšiu dobu. Ďakujeme za každú Vašu pomoc.

Ako môžete prispieť:

  • príspevkom 21.9.2018 do pokladničiek Bielej pastelky v uliciach miest a obcí
  • zaslaním darcovskej SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých mobilných sieťach
  • on-line darom cez darcovský portál DARUJME.SK
  • priamym vkladom na účet zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006
  • príspevkom cez službu Viamo, vďaka ktorej majú klienti Tatra banky, VÚB banky možnosť prispie veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo
  • príspevkom do stacionárnych pokladničiek v spolupracujúcich inštitúciách – aj na našom stredisku na Nedbalovej ul. v Nitre, príp. na našich akciách avizovaných v mesačníku OČKO
Zdieľať článok