Vo štvrtok 15. februára 2018 bol v Bille v OC Mlyny uvedený do praxe program Nákupný asistent. O nákupného asistenta môžete požiadať pri pokladni pri vstupe do predajne bez toho, že by ste sa museli niečím preukazovať.

Pri požičiavaní si zvukových kníh už pani Helenu Brezovskú v hudobnom oddelení Krajskej knižnice nezastihnete. Od 1. marca si už „užíva“ zaslúžený dôchodok. Za 18 rokov práce v knižnici pre nás pripravila desiatky hudobno-literárnych pásiem, besied so zaujímavými ľuďmi, ale aj akcií s vôňou Vianoc.

Qarďáci Vás pozývajú v sobotu 10. marca o 10:00 hod. na stredisko SINA Nitra n.o., kde bude – ako vždy – dobrá nálada. Pokiaľ sa slniečko rozohreje k slušnému výkonu, možno príde rad aj na ruské kolky.

V pondelok 19. marca o 8:00 privítame v našom stredisku na Nedbalovej ul. osobnosť Starého divadla Karola Spišiaka v Nitre – Ivana Gontka. Porozprávame sa s ním o práci i o živote. Tešíme sa na Vašu účasť a prosím – NALAČNO!

Aktuálnu podrobnú informáciu nájdete začiatkom februára t.r.  na webovej stránke www.unss.sk v sekciách „poradňa/novinky v legislatíve“ a „aktuality“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2017„.  Pokiaľ nemáte resp. Váš asistent nevie pracovať s internetom, obráťte sa počas poradenských dní na pracovníčky KS ÚNSS Nitra. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Očku zverejniť.

Blíži sa termín podávania daňových priznaní a ako každý rok sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našich organizácií  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2017.

Na základe záujmu viacerých členov opakujeme prezentáciu  zázračných misiek Tupperware, a to v sobotu 3. marca o 9.00 v stredisku SINA Nitra na Nedbalovej 17. Príprava jedál s miskami a nádobami od svetoznámej firmy je rýchla, pohodlná a jednoduchá nielen pre seniorov, ale aj ľudí, ktorí majú problémy so zrakom. Na prezentácii nám Monika Kukučková pripraví pomazánky, šaláty a ukáže nám, ako sa ľahko a rýchlo dá uvariť ryža, párky, či kura v mikrovlnke. Samozrejme, všetko ochutnáme.