Po vzájomnej dohode členov dochádza k zásadným zmenám klubových stretnutí krúžkov v stredisku SINA Nitra n.o. Od júna sa tvorivé dielne Radka budú stretávať pravidelne každý štvrtok, pondelky ostanú vyhradené pre spevácky krúžok Radosť, utorky ostávajú skupine Očko a piatky ŠK NSŠS Scorpioni na tréningy v showdowne.

Tréning v Qarde a v júni nekoná, pretože v stredisku SINA bude prebiehať medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise. Qardisti však majú dôvod k mimoriadne dobrej nálade. Štvorica našich členov – Rastislav Šabík, Štefan Ivančík, Oľga a Ladislav  Fúskoví – sa v sobotu 3. júna zúčastnili medzinárodného turnaja v Prahe a práve Oľga Fúsková si odtiaľ priviezla pohár za 1. MIESTO.

V týchto dňoch vydáva ÚNSS 3. číslo časopisu Dúha a jej kultúrnej prílohy Dúhovka. Pripomíname, že časopis si môžete objednať vo zväčšenom písme len za cenu poštovného, v Braillovom písme alebo elektronicky zdarma.

V sobotu 13. mája o 10:00 hod. sa v stredisku SINA Nitra uskutoční stretnutie s Qardom. Odtiaľ sa presunieme na Míľu pre mamu autobusom MHD č.6 s odchodom 14:32 hod. zo zastávky Nedbalova.

Tým, čo tu ešte nebolo, pomôžeme dobrej akcii, zviditeľníme seba, pobavíme deti a to výchovne.  V sobotu 13. mája po obede sa v parku Na sihoti uskutoční Míľa pre mamu. My ju prejdeme ako Slepá stonožka, čiže ako vláčik resp. reťaz, tak, že pôjde 50 ľudí (100 nôh) za sebou s klapkami na očiach, každý sa bude jednou rukou držať za plece človeka pred sebou.

Uzávierka prihlášok na kvalifikačné kolo Braillovskej olympiády, ktorá sa koná 20. mája v KS ÚNSS Nitra je 15. mája. Práce do európskej súťaže Braillských esejí môžete zasielať do 10. mája na adresu blaskova@unss.sk alebo písomne na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.