O rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince v dňoch 4.-10. novembra 2018 ste prejavili veľký záujem a počet rezervovaných miest máme už naplnený. V prípade, že sa nám ešte niekto prihlási, budeme ho evidovať ako náhradníka. Náhradníci sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej 0911328922.

V júnovom čísle Očka sme zverejnili upútavku na návštevu Valašskej olympiády, ktorá sa uskutoční v piatok 17. augusta v Lhotke nad Bečvou na Morave. Na olympiádu pocestujeme mikrobusom už vo štvrtok 16. augusta o 9:00 hod. od areálu Železničnej stanice v Nitre.

19. mája 2018 sa v SINA Nitra n.o. uskutočnilo Krajské zhromaždenie ÚNSS za účasti 19 delegátov z 8 ZO ÚNSS Nitrianskeho kraja. Okrem správ o činnosti a hospodárení za posledné dva roky, plánu činnosti delegáti zvolili aj novú 11 člennú krajskú radu a 5 člennú Krajskú kontrolnú komisiu.

ÚNSS pripravuje vyhlásenie 15. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2018 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s partnermi SKN M. Hrebendu a NOC Bratislava vyhlasuje 19. ročník prehliadky Dni Mateja Hrebendu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 28. októbra 2018 v Bratislave.

Skupina Domovina sa predstaví v sobotu 16. júna o 17:00 na futbalovom ihrisku v Žitavanoch. V rámci tamojšieho Country festivalu bude mať dvojkoncert so skupinou Bukasový Masív.

Z dôvodu konania medzinárodného turnaja v aplikovanom stolnom tenise sa stretnutie s Qardom presúva na sobotu 16. júna – začiatok o 10:00  hod. na Nedbalovej.