Postup pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2016 je k dispozícii pod príslušným odkazom na úvodnej stránke ÚNSS v časti „Novinky“ a na krajských strediskách ÚNSS. Priamo na stránke UNSS.sk ho nájdete tiež v časti „Poradňa/Novinky v legislatíve“. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Dúhe zverejniť, ide totiž o 16 strán textu vo zväčšenom písme.   Ing. Bc. Milan Měchura

Zdieľať článok