Skúšky hudobno-recitačného súboru  RADOSŤ
Každý pondelok o 9:30 hod.

Tvorivé dielne krúžku RADKA
Každý štvrtok o 9:30 hod.

Tanečný súboru OČKO
Každý utorok 15.30 hod.

Tréningy aplikovaného stolného tenisu – piatky nepravidelne

Okrem uvedených akcií od 17. decembra 2018 do 14. januára 2019 krúžky nebudú.

Zdieľať článok