Základné organizácie informujú

ZO Nitra

  1. október – Stretnutie s Qardom a ruskými kolkami, Nitra
  2. november – Turnaj v Qarde v SONS Zlín. Záujemci, hláste sa u pani Držíkovej, pravidelné novembrové stretnutie z tohto dôvodu nebude.

ZO Šahy

  1. október – Beseda s náčelníkom Mestskej polície na tému: V Šahách bezpečne a isto
    6. november – Beseda na tému : Duševné zdravie
    4. december – Vianočné zvyky a obyčaje

ZO Šaľa

18.október – Posedenie k mesiacu úcty k starším – o 14:00 h. v Klube dôchodcov na Hornej ul.

– druhá polovica novembra – Posedenie ku Dňu nevidiacich -na túto akciu budú posielať svojim členom osobitnú pozvánku.

ZO Zlaté Moravce

október – posedenie z príležitosti Úcty k starším

19.november – Akadémia  ZO Zl. Moravce

december – Pečenie vianočných koláčov

– Výstava vianočných dekorácií

17.december – Vianočné posedenie

Zdieľať článok