Sobota 14. august – Pozývame Vás na zájazd do Bratislavy, ktorý sa uskutoční v piatok 14.augusta.

Program:
8:00 h. – odchod osobitného autobusu z parkoviska medzi
AS a ŽS v Nitre
10:00 h. – plavba loďou na Devín
12:00 h. – prehliadka Devína a okolia, obed (podľa záujmu)
14:00 h. – plavba loďou z Devína
15:00 h. – Eurovea – návšteva centra a účasť na
prehliadke NS interpretov – mala by vystúpiť
naša Radosť, Peťo Zbranek a Vlado Patráš
19.00-20.00 h. – odchod z Bratislavy
Účastnícky poplatok, v ktorom je zahrnutá doprava autobusom a plavba loďou je 10 € pre člena ZO ÚNSS Nitra, sprievodcu držiteľa preukazu s č.p. a 12 € pre ostatných.
Prihlásiť sa a uhradiť úč. poplatok môžete osobne u nás na Nedbalovej ul. každý pondelok a štvrtok od 8:00 do 15:00 hod. (ostatné dni bez záruky) alebo telefonicky 0911 328921 (p.Zbranek), či na pevnej linke 7418 115, vtedy si dohodneme aj spôsob úhrady. Hláste sa do pondelka 10. augusta 2015.

Zdieľať článok