V sobotu 27. mája Vás pozývame na zájazd do Bratislavy, ktorý sa uskutoční s týmto programom:
8:00 hod. – odchod osobitného autobusu z parkoviska medzi AS a ŽS v Nitre
10:00 hod. – plavba loďou na Devín
12:00 hod. – prehliadka Devína a okolia, obed (podľa záujmu)
14:00 hod. – plavba loďou z Devína
15:00 hod. – Eurovea – návšteva nákupného centra, alebo zážitkového múzea AURÉLIUM – podľa záujmu účastníkov.
18:00 hod. – odchod z Bratislavy
19:30 hod. – príchod do Nitry

Účastnícky poplatok, v ktorom je zahrnutá doprava autobusom a plavba loďou je 10 €.
Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok môžete osobne u nás na Nedbalovej ul. každý pondelok a štvrtok od 8:00 hod. do 15:00 hod. (ostatné dni bez záruky) alebo telefonicky 0911 328921 (p.Zbranek), či na pevnej linke 7418 115, vtedy si dohodneme aj spôsob úhrady. Hláste sa do pondelka
21. mája 2017.

Zdieľať článok