Pripomíname, že hodnotiacu členskú schôdzu ZO ÚNSS Nitra spojenú s posedením ku Dňu matiek pripravujeme na sobotu 27. apríla v reštaurácii Olympia na Tr. A. Hlinku. Pozvánka Vám príde s aprílovým očkom. Program však treba pripraviť už teraz.

Takže, ak si chcete dať zahrať pesničku alebo si ju dokonca s Peťom a Ondrom zaspievať, kontaktujete nás na hore uvedených kontaktoch do pondelka 1. apríla 2019. Máme prísľub od riaditeľa Tyflocompu, že nám privezú vybrané kompenzačné pomôcky, ktoré nám predstavia a cez tradičnú dvojhodinovú obednú prestávku si ich môžete prezrieť, do vyčerpania zásob aj kúpiť. Dovoz konkrétnej pomôcky si môžete objednať na tel. čísle p.Šodorová – 0911 636 421.

Zdieľať článok