Program na máj – v článku sú zhrnuté podujatia na mesiac máj:

V sobotu 6.5.2017 pripravujú „Yalťáci“ v našom stredisku na Nedbalovej stretnutie s členmi divadla Zrakáč. Opäť sú vítaní nielen mladí.

Podpora, výchova, prezentácia a humor – tak by šiel charakterizovať náš príspevok do akcie Míľa pre mamu.
V Nitre sa uskutoční v sobotu 13. mája o 13:00 hod. v mestskom parku Na sihoti. A čím Únii materských centier prispejeme my? Pre radosť detí prejdeme trasu ako slepá stonožka. Pôjdeme po rovinke v bezpečnom vláčiku tak, ako keď vidiaci musí viesť troch a viac nevidiacich. Dáme do kopy 50 nadšencov? Ísť môžu nevidiaci i vidiaci, každý však bude mať klapky na očiach alebo čokoľvek, čo bráni vo videní. Budeme mať navádzača a asistentov, ktorí budú dbať na náš bezpečný pohyb. Viac si povieme na schôdzi resp. po nej. Záujemcov registrujeme už teraz na mobiloch 0911 328921, 0911 328922. Dokážme si, že vieme žiť.

Na koniec mája pripravujeme zájazd aj s lodnou plavbou, presné informácie v májovom Očku.

Zdieľať článok