Ústredná rada ÚNSS na svojom 5. zasadnutí vymenovala do funkcie riaditeľky ÚNSS Ing. Tatianu Winterovú s platnosťou od 21. 6. 2014.
Ing. Tatiana Winterová zaslobodna Mikulášková je absolventkou Slezskej univerzity v Opave, Obchodne podnikateľskej fakulty odbor Sociálny management. Do ÚNSS nastúpila v roku 1998 na pozíciu metodik pre sociálnu rehabilitáciu, od roku 1999 prevzala funkciu ekonómky ÚNSS a finančné riadenie celej organizácie. V roku 2000 ju ÚR ÚNSS prvý raz menovala do funkcie riaditeľky ÚNSS. Pod jej vedením sa podarilo organizačné dobudovanie Úradu ÚNSS a jeho oddelení do dnešnej podoby a premena Krajských stredísk ÚNSS na odborné pracoviská sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých. Tiež boli v čase jej pôsobenia zrealizované veľké strategické projekty, ktoré prispeli k rozvoju a ďalšiemu smerovaniu organizácie.
Výkon tejto funkcie ukončila v roku 2008 odchodom na materskú dovolenku. V septembri 2012 sa do ÚNSS vrátila ako vedúca Oddelenia sociálnych služieb. Túto funkciu vykonávala až do svojho menovania a zatiaľ ju súbežne bude vykonávať i naďalej.
Ing. Tatiana Winterová je vydatá a má 2 dcérky, šeťročnú Šarlotu a štvorročnú Natašu.

Zdieľať článok