Ako sme už viackrát informovali, zrakovo postihnutí držitelia preukazu ŤZP s červeným pásom si môžu objednať sprievodcovskú službu v SINA Nitra n.o. Od novembra na základe dohody s ÚPSVaR Nitra posilnila tím našich dobrovoľníčok pre výkon tejto bezplatnej služby pani Věra Blahová.

Aj naďalej u nás pôsobia pani Edita Švejdíková a Jana Uhrinčaťová. Požiadať o sprievod k lekárovi, na úrad alebo do obchodu, môžete u p. Oľgy Držíkovej, na telefónom čísle 0911 328922 a to najneskôr 2 dni pred termínom požadovaného sprevádzania. Sprievodcovská služba je bezplatná a poskytuje sa na území mesta Nitry v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 hod.

Zdieľať článok