Po dlhej ťažkej chorobe odišla z našich radov pani Zlatka Bielická. Vo výbore ZO ÚNSS pracovala 10 rokov a 3 roky vykonávala funkciu sekretára Krajskej rady ÚNSS.

Bola neúnavnou organizátorku relaxačných a športových aktivít, založila krúžok scénického tanca Očko, krúžok Relax, v práci zúročila svoje bohaté skúsenosti ako bývalá aktívna športovkyňa a trénerka mládeže. So Zlatkou sme sa rozlúčili na Cabajskom cintoríne v Nitre 9. októbra t.r. so slovami: Ostaneš v našich spomienkach navždy…

Zdieľať článok