Blíži sa termín podávania daňových priznaní a ako každý rok sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našich organizácií  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2017. Vďaka tejto pomoci prevádzkujeme naše stredisko na Nedbalovej, kde sme sa stretli na mnohých zaujímavých podujatiach, kde sa členovia našich krúžkov pripravili na úspešnú reprezentáciu zrakovo postihnutých na verejnosti, mohli sme tiež realizovať program Tyflotaxi, ktorý vyše trom desiatkam nevidiacich zlepšil život.

Ako v tomto roku postupovať:

K článku sme pribalili tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane, formát pdf, 81kB“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2%, formát pdf, 537kB“. Tie sú určené len ľuďom, ktorým podáva Daňové priznanie zamestnávateľ. Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie (v prílohe). V ďalšej fáze už vieme pomôcť my. Daňovník si totiž musí sám vyplniť a podať Vyhlásenie s potvrdením na daňový úrad podľa miesta bydliska. Toto  vyhlásenie vieme vyplniť a podať. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane a podpis na vyhlásení. Tieto nám doručte, my naše údaje vyplníme a tlačivá doručíme na daňový úrad. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o Sina Nitra n.o. formát doc, 26kB, ktoré vpíšu do svojho daňového priznania, preto údaje tiež prikladáme.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov. V Zozname, ktorý nám nedávno zaslal daňový úrad,  sme našli množstvo priezvisk zhodných s priezviskami našich členov, ale aj takých, ktoré nevieme priradiť. V každom prípade sme  za to veľmi vďační. Výsledkom je suma vyše 5 200 €. Vďaka tejto sume môžeme prevádzkovať stredisko, financovať aktivity a vydávať mesačník OČKO, ktoré by si želali nevidiaci a slabozrakí aj v iných častiach Slovenska.

Zdieľať článok