ZO ÚNSS Zlaté Moravce získala podporu z grantového programu ÚNSS na rovnomenný projekt. Tvorivé dielne sa konajú každý pondelok (aj cez leto) od 9:00 hod. v Dennom centre na Mojmírovej 6, v Zlatých Moravciach. Okrem svojich členov radi medzi sebou privítajú aj záujemcov z iných ZO ÚNSS, ktorí sa chcú niečo naučiť. Svoju návštevu  oznámte telefonicky  predsedníčke ZO ÚNSS na mobile 0904 449805.

Zdieľať článok