Výstavka ručných prác krúžku Radka v Krajskej knižnici sa už stala tradíciou. V tomto roku sa členovia krúžku pochvália svojimi prácami v utorok 24. novembra v čase medzi 9.00 a 16.00 hod. Svojou návštevou prispejte k jej úspešnému priebehu. Pri návšteve výstavy si môžu členovia ÚNSS v hudobnom oddelení vypočuť hudbu podľa vlastného výberu.

Deň pred výstavkou, t.j. v pondelok 23. novembra o 15.30 h. pripravilo hudobné odd. knižnice pre našich členov pod názvom „Sila lásky“ besedu s poetkou a bývalou riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Nitre Drahomírou Pechočiakovou.

Zdieľať článok