Digiboooks je internetová knižnica pre nevidiacich. Knihy z tejto knižnice sú sprístupnené výlučne registrovaným nevidiacim, ktorí majú možnosť prečítať si ich na počítači. V súčasnosti má knižnica vo fondoch takmer 120 tisíc titulov v slovenskom a českom jazyku vo formátoch doc. txt. rtf.  Viac na internetových stránkach Digibooks.

Zdieľať článok