Od 1.marca t.r. si môžu ťažko zrakovo postihnutí držitelia preukazu ŤZP s červeným pásom objednať sprievodcovskú službu v SINA Nitra n.o. u pani Oľgy Držíkovej na novom telefónom čísle 0911 328922 a to najneskôr 2 dni pred termínom požadovanej pomoci.

K Mgr. Gabriele Mancírovej pribudla od 1. februára ďalšia dobrovoľníčka pani Edita Švejdíková a od 1. marca Mgr. Zuzana Lachmannová.
Sprievodcovská služba je bezplatná a poskytuje sa na území mesta Nitry v pracovných dňoch medzi 8.00 a 16.00 hod.

Zdieľať článok