Podujatia v stredisku SINA Nitra n.o. – január-február 2015:

28. január  – streda – 9:00 h. – „DIA raňajky“ s MUDr. Vierou Kissovou, phd.

30. január – piatok, 9.30 h. Zasadnutie Krajskej rady ÚNSS Nitra

2. február – pondelok – 15.30 hod. Zasadnutie výboru ZO ÚNSS Nitra

14. február – sobota – 13.30 hod. Fašiangové posedenie ZO ÚNSS Nitra

Zdieľať článok