Pri požičiavaní si zvukových kníh už pani Helenu Brezovskú v hudobnom oddelení Krajskej knižnice nezastihnete. Od 1. marca si už „užíva“ zaslúžený dôchodok. Za 18 rokov práce v knižnici pre nás pripravila desiatky hudobno-literárnych pásiem, besied so zaujímavými ľuďmi, ale aj akcií s vôňou Vianoc.

Naša trojčlenná delegácia sa s ňou v mene našich členov rozlúčila v stredu 21. februára: „Helenka, ďakujeme za Tvoju oduševnenú prácu a priateľstvo, ktoré si nám pre- ukazovala pri každej návšteve knižnice. Želáme Ti veľa zdravia a množstvo krásnych chvíľ v ďalšom živote.“ Po p. Brezovskej do hudobného oddelenia nastúpila Mgr. Alexandra Ladunová, ktorej želáme, nech ju práca a spolupráca s nami teší.

Zdieľať článok