SINA Nitra uzatvorila od 1. novembra  s ÚPSVaR Nitra dohodu o organizovaní pracovnej činnosti pre poberateľov príspevku v hmotnej núdzi, na základe ktorej získa dvoch nezamestnaných okrem iného aj na poskytovaní sprievodcovskej služby pre nevidiacich a slabozrakých.

V minulom čísle Očka sme priniesli informáciu o zariadení ELA – Elektronický Lokalizačný asistent), ktorému sa hovorí aj záchranca v núdzi.

Okrem bielej pastelky bol hlavnou udalosťou zážitkový zájazd do Strážnice. Aj keď sme s Nitransom vybavili väčší autobus pre 53 účastníkov, na ďalších 10 sa nedostalo, čo nám je ľúto, 62 ľudí je zase pre 2 autobusy málo.

Zákony často nezohľadňujú tvrdosť života. Organizácia YMCA musí do mesiaca obsadiť chránené pracovisko po zosnulom Jurajovi Dankovi.