V priebehu mesiaca september si môžete na Krajskom stredisku ÚNSS v Nitre odskúšať:

  1. Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom – Adaptech textReado
  2. Elektronickú čítaciu lupu prenosnú Explore 3 – dá sa zakúpiť len v hotovosti, cena 220€
  3. Mobilný telefón od Kapsys – SmartVision 2

Klientské dni v Nitre sú každý pondelok (8:00 – 12:00) a štvrtok (8:00 – 15:00) alebo sa môžete objednať na tel. číslach 037/7418 115; Mgr. Petra Ajdariová 0905 469 649; Mgr. Erika Šodorová 0911 636 421; Mgr. Martina Ivaničová 0949 272 205.

Zdieľať článok