1. januára 2015 nadobúda účinnosť zákon o diaľničnej známke. O oslobodenie od diaľničného poplatku bude môcť požiadať každý držiteľ platného parkovacieho preukazu ZŤP. Doteraz boli od úhrady diaľničnej známky oslobodení držitelia preukazu ZŤP, ktorí poberali príspevok na prevádzku motorového vozidla. Po novom musia držitelia parkovacieho preukazu ZŤP automobil, ktorý chcú oslobodiť od povinnosti úhrady, vopred zaregistrovať zaslaním troch dokumentov poštou na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti. Najskôr je nutné vytlačiť a vyplniť žiadosť držiteľa parkovacieho preukazu ZŤP o oslobodenie od platenia úhrady, ktorú nájdete na adrese http://dialnicnenalepky.sk/oslobodenie-od-uhrady
K žiadosti Priložte kópiu technického preukazu vozidla, ktoré chcete zaregistrovať a kópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Vyplnenú žiadosť spolu s kópiami pošlite poštou na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

Mlynské Nivy 45,

821 09 Bratislava. Po zaregistrovaní vám NDS zašle poštou na Vašu adresu Potvrdenie o registrácií vozidla v najskoršom možnom termíne. POZOR! Parkovací preukaz ZŤP a Potvrdenie o registrácii (ktoré vám zašle NDS) je potrebné mať počas jazdy vždy vo vozidle. Dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole diaľničnej polície. Vo vozidle musí byť prítomná ZŤP osoba, ktorá o výnimku zo spoplatnenia požiadala. Parkovací preukaz je neprenosný na iné motorové vozidlo.

V prípade potreby Vám žiadosť ochotne vytlačia a vypíšu pracovníčky KS ÚNSS Nitra v rámci stránkových dní. NDS ponúka záujemcom o ďalšie informácie e-mailovú adresu na zasielanie otázok info@ndsas.sk

Podľa webovej stránky NDS spracoval J.Zbranek

Zdieľať článok